*نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

کد کالا :
37
قیمت :
20,000,000 ریال
تعداد :

 

CRM مجموعه ای از فرایندها و اقداماتی است که سازمان برای : شناسایی ، انتخاب ، ترغیب ، گسترش ، حفظ و ارائه خدمت به مشتریان بکار میگیرد.

به واسطه این نرم افزار شما قادر هستید تمامی فرایند ها و عملیات اداری و پرسنلی و همچنین بایگانی و دبیرخانه سازمان خود را به صورت الکترونیک جمع آوری کرده و مدیریت نمایید.
سرعت انجام فعالیتها و دسترسی به اطلاعات در این سیستم با شیوه کاغذی و دستی قابل مقایسه نمی باشد. CRM شیوه ایست که از اتلاف انرژی انسانی ، مواد ،  نیروی کار و زمان جلوگیری خواهد کرد.