نرم افزار مدیریت کلینیک

کد کالا :
22
نرم افزار مدیریت کلینیک :
قیمت :
40,000,000 ریال
تعداد :


نرم افزار مدیریت کلینیک
  • نگارش 1 : فاقد بیمه
 
  •  نگارش 2 : شامل بیمه
 
  • نگارش 3 : شامل بیمه ، سقف بیمه ، درصد فرانشیز متفاوت ،صندوق اتوماتیک و ارسال پیامک"نسخه ساده"
 
  • نگارش 4 (نسخه طلایی) : شامل سیستم الصاق و ورود تصویر ، سیستم جامع مدیریت پیامک ، سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات نگارش 1
 
برای مشاهده جزئیات بیشتر
  
نگارش 1 , نگارش 2 , نگارش 3 , نگارش 4 نرم افزار مدیریت کلینیک