نرم افزار مدیریت مطب

کد کالا :
21
نرم افزار مدیریت مطب :
قیمت :
13,000,000 ریال
تعداد :

نرم افزار مدیریت مطب
  • نگارش 1 : فاقد بیمه
 
  • نگارش 2 : شامل بیمه
 
  • نگارش 3(نسخه طلایی) : شامل بیمه ، سقف بیمه ، درصد فرانشیز متفاوت ، سیستم الصاق و ورود تصویر ، سیستم جامع مدیریت پیامک ، سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات نگارش 1
برای مشاهده جزئیات بیشتر
  
نگارش 1 , نگارش 2 , نگارش 3 نرم افزار مدیریت مطب