نرم افزار مدیریت سرطان
 
جزئیات پرونده تخصصی سرطان شامل بخش های اصلی زیر می باشد:
 • اطلاعات عمومی
 • تشخیص
 • Staging
 • شرح حال کانسرپستان
 • شرح حال وعلايمباليني
 • آزمايشات–متفرق
 • آزمايشات- COAGULATION
 • آزمايشات- IRON
 • آزمايشات- الکتروفورزHb
 • آزمايشات- الکتروفورزپرتئينها
 • آزمايشات-CBC
 • آزمايشات-KFT
 • آزمايشات-LFT
 • آزمايشات-TFT
 • آزمايشات-متابوليک
 • روماتولوژيک
 • راديولوژي- APCTS/APSONO
 • راديولوژي- BONE DANCYTOMETRY
 • راديولوژي- CXR/CCTS
 • راديولوژي- GALLUIM SCAN
 • راديولوژي- PET SCAN
 • راديولوژي- WBBS
 • راديولوژي-BRAIN MRI/CTS
 • ECHOCARDIOGRAPHY

روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار :

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود.

پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان اطلاعات عمومی بیمار یک بار تکمیل می گردد.

کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار قابلیت نمایش و گزارش گیری به صورت آماری و نموداری را خواهد داشت.

 

توضیحات تکمیلی :

نرم افزار تخصصی سرطان مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد. همچنین جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.

 
برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از مزایای نرم افزار با شماره 09133179683 تماس حاصل نمایید.خرید نرم افزار مدیریت مطب سرطان

خرید نرم افزار مدیریت کلینیک سرطان