نرم افزار مدیریت گوارش
گروه خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار تخصصی گوارش
 • ويزيت
 • تست تنفسي
 • پروسيجرها ( اعمال سرپايي گوارش )
 • فروش لوازم و ست هاي يکبارمصرف
 • سلياک
 • عملERCP
 • ERCPتشخيصي
 • ERCPبااسفنکتروتومي
 • تست بيوفيدبک
 • بيهوشي
 • کاويتاسيون
جزئیات پرونده تخصصی گوارش شامل بخش های اصلی زیر می باشد:
 • General Medical Record
 • اطلاعاتدموگرافيک
 • Laboratory Data
 • Past History
 • Treatment Plan
 • Physical Exam
 • Imaging
 • Diagnostic Procedures
 • Drug
 • Education
 • Celiac Registration Record
 

 
روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار :
پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود.
جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.
کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار قابلیت نمایش و گزارش گیری را خواهد داشت.
توضیحات تکمیلی :
نرم افزار تخصصی گوارش مجهز به سیستم فبلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از مزایای نرم افزار با شماره 09133179683 تماس حاصل نمایید.