نرم افزار مدیریت ناباروری
 
 • اطلاعات عمومی
  • مشخصات کلی بیمار
  • سوابق بارداری
  • HSG
  • P.C.T
  • Sono
  • سایر مشخصات

• S.A (آقايون)

• H.A (خانمها.آقايان)

• TROCH (خانمها)
 

• Pevious Treatment (خانمها)

روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار :

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود.

پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان اطلاعات عمومی بیمار یک بار تکمیل می گردد.

پس از ثبت اطلاعات عمومی بیمار در صورت نیاز اطلاعات سایر بخش ها مربوط به مراجعه جاری بیمار ثبت می گردد.

کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار قابلیت نمایش و گزارش گیری به صورت آماری و نموداری را خواهد داشت.
 

 

توضیحات تکمیلی :

نرم افزار تخصصی ناباروری مجهز به سیستم فبلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد. همچنین جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.
 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از مزایای نرم افزار با شماره 09133179683 تماس حاصل نمایید.


 

خرید نرم افزار مدیریت مطب ناباروری

خرید نرم افزار مدیریت کلینیک ناباروری