نرم افزار مدیریت کلینیک
  • نگارش 1 : فاقد بیمه
 
  •  نگارش 2 : شامل بیمه
 
  • نگارش 3 : شامل بیمه ، سقف بیمه ، درصد فرانشیز متفاوت ،صندوق اتوماتیک و ارسال پیامک"نسخه ساده"
 
  • نگارش 4 (نسخه طلایی) : شامل سیستم الصاق و ورود تصویر ، سیستم جامع مدیریت پیامک ، سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات نگارش 1
 
برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از مزایای نرم افزار با شماره 09133179683 تماس حاصل نمایید.
 

کلینیک نگارش 1
 
  • تعریف کاربران در گروه های مدیریت , کاربران ارشد , کاربر پذیرش , کاربران صندوق , حسابداران
  • سطوح دسترسی فرمها جهت گروه های کاربران
  • سطوح دسترسی گزارشات جهت هر فرم
  • پشتیبان گیری دستی توسط کاربران
  • تعریف پزشک به تعداد نامحدود
  • تعریف خدمات درمانگاهی در دو سطح گروه و زیر گروه
  • تعریف مبالغ سرویس فقط جهت سرویس های آزاد و تعریف درصد پزشک جهت هر خدمت
  • تعریف شیفتهای کاری (صبح , عصر ,شب)
  • تشکیل پرونده
  • تشخیص و طرح درمان
  • ارائه خدمات همراه با تخفیف و مبالغ مازاد و کسورات
  • صندوق دستی با قابلیت تفکیک جهت دستگاههای Pos و تعریف انواع وجه نقد جهت دستگاههای کارت خوان
  • امکان تنظیم قبض ها در سایز , اندازه , شکل و آیتم های دلخواه توسط کاربران
  • نوبت دهی بدون تعریف شیفت با امکان صدور قبض و گزارشات نوبت دهی جهت پزشکان
  • تائیدیه صندوق جهت بستن حساب ها در پایان هر دوره
  • تائیدیه و وصول چک ها در زمان سررسید چک
  • تائیدیه خدمات جهت جلوگیر از حذف و ویرایش خدمات مورد تائید
  • گزارشات کارکرد پزشکان , صندوق , آمار کارکرد , گزارشات ویرایشات کاربران , گزارش اختلاف حساب کاربران , ....
  • گزارشات سهم پزشکان و سهم کلینیک و کسورات مربوطه
  • محاسبه مبالغ نقد جهت هر پزشک
  • انتساب اتوماتیک مبالغ چک در زمان وصول چک به خدمات مربوطه
  • گزارشات آماری خدمات و امتیاز دهی به پزشکان بر اساس خدمات انجام شده
  • تفکیک قیمت و درصد پزشکان عمومی , متخصص و فوق تخصص
  • تفکیک خدمات پزشکان عمومی , متخصص و فوق تخصص
 
کلینیک نگارش 2
 
  • تعریف کاربران در گروه های مدیریت , کاربران ارشد , کاربر پذیرش , کاربران صندوق , حسابداران
  • سطوح دسترسی فرمها جهت گروه های کاربران
  • سطوح دسترسی گزارشات جهت هر فرم
  • پشتیبان گیری دستی , پشتیبان گیری اتوماتیک در هارد External
  • تعریف پزشک به تعداد نامحدود
  • تعریف خدمات درمانگاهی در دو سطح گروه و زیر گروه
  • تعریف مبالغ سرویس فقط جهت سرویس های آزاد و تعریف درصد پزشک جهت هر خدمت
  • تعریف شیفتهای کاری (صبح , عصر ,شب)
  • تعریف شیفتهای نوبت دهی با توجه به روزهای هفته و شیفتهای کاری و تفکیک رنگ در یک شیفت
  • تشکیل پرونده خانواگی و تخصصی جهت هر بیمار
  • تشخیص و طرح درمان
  • ارائه خدمات همراه با تخفیف و مبالغ مازاد کسورات پزشکیاران و یا لابراتوارها و ...
  • صندوق دستی با قابلیت تفکیک جهت دستگاههای Pos و تعریف انواع وجه نقد جهت دستگاههای کارت خوان
  • صندوق اتوماتیک جهت تفکیک صندوق و پذیرش
  • امکان تنظیم قبض ها در سایز , اندازه , شکل و آیتم های دلخواه توسط کاربران
  • نوبت دهی با امکان صدور قبض و گزارشات نوبت دهی جهت پزشکان
  • نوبت دهی با توجه به شیفت پزشک و پیشنهاد اولین نوبت خالی پزشک در شیفت مربوطه
  • تائیدیه صندوق جهت بستن حساب ها در پایان هر دوره
  • تائیدیه و وصول چک ها در زمان سررسید چک
  • تائیدیه خدمات جهت جلوگیر از حذف و ویرایش خدمات مورد تائید
  • امکان تهیه دیسکت وویرایش نسخ بدون ارتباط بابخش پذیرش
  • امکان تهیه گزارشات بیمه وسازمانهای طرف قرارداد
  • گزارشات کارکرد پزشکان , صندوق , آمار کارکرد , گزارشات ویرایشات کاربران , گزارش اختلاف حساب کاربران , ....
  • گزارشات سهم پزشکان و سهم کلینیک و کسورات مربوطه
  • محاسبه مبالغ نقد جهت هر پزشک
  • انتساب اتوماتیک مبالغ چک در زمان وصول چک به خدمات مربوطه
  • گزارشات آماری خدمات و امتیاز دهی به پزشکان بر اساس خدمات انجام شده
  • تفکیک قیمت و درصد پزشکان عمومی , متخصص و فوق تخصص
  • تفکیک خدمات پزشکان عمومی , متخصص و فوق تخصص
 
 
کلینیک نگارش 3
 
 
  • تعريف کاربران در گروه هاي مديريت , کاربران ارشد , کاربر پذيرش , کاربران صندوق , حسابداران
  • سطوح دسترسي فرمها جهت گروه هاي کاربران
  • سطوح دسترسي گزارشات جهت هر فرم
  • پشتيبان گيري دستي وپشتيبان گيري اتوماتيک در هارد External
  • تعريف پزشک , لابراتوار , پزشکيار و معرف ها به تعداد نامحدود
  • تعريف خدمات درمانگاهي و تخصصي و لوازم مصرفي و ... در سه سطح گروه اصلي , گروه و زير گروه
  • امکان تعريف خدمات آيتم دار جهت اضافه کردن گروهي خدمات
  • قابليت ارتباط با نرم افزار انبار به ازاء هر خدمت
  • قابليت آمار کالاهاي مصرفي به ازاء هر بخش در صورت ارتباط با بخش انبار
  • تعريف مبالغ سرويس فقط جهت سرويس هاي آزاد و تعريف درصد پزشک جهت هر خدمت
  • تعريف شيفتهاي کاري (صبح , عصر ,شب)
  • تعريف شيفتهاي نوبت دهي با توجه به روزهاي هفته و شيفتهاي کاري و تفکيک رنگ در يک شيفت
  • تشکيل پرونده خانواگي و تخصصي جهت هر بيمار
  • تشخيص و طرح درمان
  • ارائه خدمات همراه با تخفيف و مبالغ مازاد و کسورات پزشکياران و يا لابراتوارها و ...
  • صندوق دستي با قابليت تفکيک جهت دستگاههاي Pos و تعريف انواع وجه نقد جهت دستگاههاي کارت خوان
  • صندوق اتوماتيک جهت تفکيک صندوق و پذيرش
  • تفکيک صندوق و پذيرش جهت جلوگيري از ازدحام جمعيت در بخش پذيرش
  • امکان تنظيم قبض ها در سايز , اندازه , شکل و آيتم هاي دلخواه توسط کاربران
  • نوبت دهي با امکان صدور قبض و گزارشات نوبت دهي جهت پزشکان
  • نوبت دهي با توجه به شيفت پزشک و پيشنهاد اولين نوبت خالي پزشک در شيفت مربوطه
  • تائيديه صندوق جهت بستن حساب ها در پايان هر دوره
  • تائيديه و وصول چک ها در زمان سررسيد چک
  • تائيديه خدمات جهت جلوگيري از حذف و ويرايش خدمات مورد تائيد
  • امکان تهيه ديسکت و ويرايش نسخ بدون ارتباط بابخش پذيرش
  • امکان تهيه گزارشات بيمه وسازمانهاي طرف قرارداد
  • گزارشات کارکرد پزشکان , صندوق , آمار کارکرد , گزارشات ويرايشات کاربران , گزارش اختلاف حساب کاربران , ....
  • گزارشات سهم پزشکان و سهم کلينيک و کسورات مربوطه
  • محاسبه مبالغ نقد جهت هر پزشک
  • انتساب اتوماتيک مبالغ چک در زمان وصول چک به خدمات مربوطه
  • گزارشات آماري خدمات و امتياز دهي به پزشکان بر اساس خدمات انجام شده
  • تفکيک قيمت و درصد پزشکان عمومي , متخصص و فوق تخصص
  • تفکيک خدمات پزشکان عمومي , متخصص و فوق تخصص
  • امکان کنترل سقف هاي بيمه
  • امکان مشخص کردن سقف و درصد فرانشيز به ازاء معرفي نامه بيمار
  • امکان مشخص کردن سقف خانوادگي
  • امکان استفاده از بيمه هاي مکمل
 
کلینیک نگارش 4 (نسخه طلائی)
 
  • تعريف کاربران در گروه هاي مديريت , کاربران ارشد , کاربر پذيرش , کاربران صندوق , حسابداران
  • سطوح دسترسي فرمها جهت گروه هاي کاربران
  • سطوح دسترسي گزارشات جهت هر فرم
  • پشتيبان گيري دستي وپشتيبان گيري اتوماتيک در هارد External
  • تعريف پزشک , لابراتوار , پزشکيار و معرف ها به تعداد نامحدود
  • تعريف خدمات درمانگاهي و تخصصي و لوازم مصرفي و ... در سه سطح گروه اصلي , گروه و زير گروه
  • امکان تعريف خدمات آيتم دار جهت اضافه کردن گروهي خدمات
  • قابليت ارتباط با نرم افزار انبار به ازاء هر خدمت
  • قابليت آمار کالاهاي مصرفي به ازاء هر بخش در صورت ارتباط با بخش انبار
  • تعريف مبالغ سرويس فقط جهت سرويس هاي آزاد و تعريف درصد پزشک جهت هر خدمت
  • تعريف شيفتهاي کاري (صبح , عصر ,شب)
  • تعريف شيفتهاي نوبت دهي با توجه به روزهاي هفته و شيفتهاي کاري و تفکيک رنگ در يک شيفت
  • تشکيل پرونده خانواگي و تخصصي جهت هر بيمار
  • تشخيص و طرح درمان
  • ارائه خدمات همراه با تخفيف و مبالغ مازاد و کسورات پزشکياران و يا لابراتوارها و ...
  • صندوق دستي با قابليت تفکيک جهت دستگاههاي Pos و تعريف انواع وجه نقد جهت دستگاههاي کارت خوان
  • صندوق اتوماتيک جهت تفکيک صندوق و پذيرش
  • تفکيک صندوق و پذيرش جهت جلوگيري از ازدحام جمعيت در بخش پذيرش
  • امکان تنظيم قبض ها در سايز , اندازه , شکل و آيتم هاي دلخواه توسط کاربران
  • نوبت دهي با امکان صدور قبض و گزارشات نوبت دهي جهت پزشکان
  • نوبت دهي با توجه به شيفت پزشک و پيشنهاد اولين نوبت خالي پزشک در شيفت مربوطه
  • تائيديه صندوق جهت بستن حساب ها در پايان هر دوره
  • تائيديه و وصول چک ها در زمان سررسيد چک
  • تائيديه خدمات جهت جلوگيري از حذف و ويرايش خدمات مورد تائيد
  • امکان تهيه ديسکت و ويرايش نسخ بدون ارتباط بابخش پذيرش
  • امکان تهيه گزارشات بيمه وسازمانهاي طرف قرارداد
  • گزارشات کارکرد پزشکان , صندوق , آمار کارکرد , گزارشات ويرايشات کاربران , گزارش اختلاف حساب کاربران, ....
  • گزارشات سهم پزشکان و سهم کلينيک و کسورات مربوطه
  • محاسبه مبالغ نقد جهت هر پزشک
  • انتساب اتوماتيک مبالغ چک در زمان وصول چک به خدمات مربوطه
  • گزارشات آماري خدمات و امتياز دهي به پزشکان بر اساس خدمات انجام شده
  • تفکيک قيمت و درصد پزشکان عمومي , متخصص و فوق تخصص
  • تفکيک خدمات پزشکان عمومي , متخصص و فوق تخصص
  • امکان کنترل سقف هاي بيمه
  • امکان مشخص کردن سقف و درصد فرانشيز به ازاء معرفي نامه بيمار
  • امکان مشخص کردن سقف خانوادگي
  • امکان استفاده از بيمه هاي مکمل
  • سيستم ارسال پيامک اتوماتيک جهت اتصال به سيستم نوبت دهي , کارکرد پزشکان , پيشنهادي هاي بعد از درمان و سيستم انتقادات و پيشنهادات و همچنين پيام رساني گروهي و سيستم پاسخوگوي خودکار
  • سيستم الصاق تصوير با امکان اتصال اتوماتيک و دستي به دستگاههاي داراي خروجي تصوير و همچنين اتصال اتوماتيک به اسکنرهاي گرافي و داراي سيستم مانيتورينگ پزشک به صورت لمسي يا معمولي جهت مشاهده تصاوير توسط پزشک و بيمار با وضوح و کيفيت بالا و سيستم ويرايش تصوير
  • سيستم جزئيات تخصصي درمان و پرونده الکترونيک بيمار جهت ورود اطلاعات تخصصي درمان و سيستم شبيه ساز پرونده تخصصي دستي جهت حذف پرونده دستي و بدست آوردن آمارها از سيستم تخصصي درمان و همچنين ايجاد بخش هاي غير تخصصي مانند دفترچه تلفن , سيستم ثبت هزينه ها و ... با قابليت اتصال به سيستم پيامک و همچنين قابليت استفاده از سيستم طراحي گزارشات جهت ساخت گزارشات تخصصي و آماري