نرم افزار مدیریت مطببرخی از امکانات نرم افزار :
 
 • امکان تعريف تمامي سرويسهاي ارائه شده درمانگاه در نرم افزار
 • امکان تعريف تعرفه هاي مختلف جهت سرويس (مطابق با بيمه هاي مختلف)
 • محدوديت دسترسي اپراتور در تعيين و تغيير قيمتهاي تعرفه ها
 • محاسبه سهم پزشک به روش هاي مختلف ، متناسب با شيفتهاي و سرويس هاي مختلف جهت هر پزشک
 • تعيين اتوماتيک سهم پزشک – پرستار – دستيار - معرف................
 • گزارش گيري جهت ارائه به سازمانهاي مختلف بيمه گر مطابق با دستورالعملهاي آنها و تهيه ديسک بيمه
 • امکان پذيرش بخشهاي تخصصي (دندانپزشکي ، چشم ، ارتوپد ، اطفال ، زنان ، اعصاب ، قلب ، گوارش ، پوست و ... )
 • امکان تشکيل پرونده پزشکي و مالي جهت بيماران
 • سرعت پذيرش بالا – تهيه فيش هاي مختلف پذيرش و صندوق
 • قابليت تعريف پزشکان با تخصص هاي مختلف در سيستم
 • امکان نوبت دهي دوره اي و مدت دار براي هر پزشک و هر شيفت به طور جداگانه
 • امکان تعيين درصدهاي سرويسهاي مختلف جهت هر پزشک
 • استفاده از نرم افزار در محيط شبکه تا 250 کاربر
 • حداقل نياز به پشتيباني
 • (امكانات نسخه قبل) همراه با امكان تعريف نا محدود پزشكان
 •  امكان استفاده از ايستگاه هاي كاري براي پذيرش،صندوق و ويزيت
 • امكان طراحي گزارشات متنوع توسط كاربر
 • اتصال به دستگاه RVG و ارسال پيغام بين كاربران


برخی از فرم های نرم افزار :
 
 

مطب نگارش 1
 
 • تعریف کاربران در گروه های مدیریت , کاربران ارشد , کاربر پذیرش , کاربران صندوق , حسابداران
 • سطوح دسترسی فرمها جهت گروه های کاربران
 • سطوح دسترسی گزارشات جهت هر فرم
 • پشتیبان گیری دستی توسط کاربران
 • تعریف پزشک
 • تعریف خدمات درمانگاهی در دو سطح گروه و زیر گروه
 • تعریف مبالغ سرویس فقط جهت سرویس های آزاد و تعریف درصد پزشک جهت هر خدمت
 • تعریف شیفتهای کاری (صبح , عصر ,شب)
 • تشکیل پرونده
 • تشخیص و طرح درمان
 • ارائه خدمات همراه با تخفیف و مبالغ مازاد و کسورات
 • صندوق دستی با قابلیت تفکیک جهت دستگاههای Pos و تعریف انواع وجه نقد جهت دستگاههای کارت خوان
 • امکان تنظیم قبض ها در سایز , اندازه , شکل و آیتم های دلخواه توسط کاربران
 • نوبت دهی بدون تعریف شیفت با امکان صدور قبض و گزارشات نوبت دهی جهت پزشکان
 • تائیدیه صندوق جهت بستن حساب ها در پایان هر دوره
 • گزارشات کارکر پزشک , صندوق , آمار کارکرد , گزارشات ویرایشات کاربران , گزارش اختلاف حساب کاربران , ....
نسخه مطب  نگارش 2    
 • تعریف کاربران در گروه های مدیریت , کاربران ارشد , کاربر پذیرش , کاربران صندوق , حسابداران
 • سطوح دسترسی فرمها جهت گروه های کاربران
 • سطوح دسترسی گزارشات جهت هر فرم
 • پشتیبان گیری دستی و پشتیبان گیری اتوماتیک در هارد External
 • تعریف پزشک , لابراتوار , پزشکیار و معرف ها
 • تعریف خدمات درمانگاهی در دو سطح گروه و زیر گروه
 • تعریف سازمان های بیمه گر و سازمانهای طرف قرارداد
 • تعریف مبالغ سرویس با توجه به تعرفه سازماهای طرف قرارداد و تعریف درصد پزشک جهت هر خدمت
 • تعریف شیفتهای کاری (صبح , عصر ,شب)
 • تعریف شیفتهای نوبت دهی با توجه به روزهای هفته و شیفتهای کاری و تفکیک رنگ در یک شیفت
 • تشکیل پرونده خانواگی و تخصصی جهت هر بیمار
 • تشخیص و طرح درمان
 • ارائه خدمات همراه با تخفیف و مبالغ مازاد و کسورات پزشکیاران و یا لابراتوارها و ...
 • صندوق دستی با قابلیت تفکیک جهت دستگاههای Pos و تعریف انواع وجه نقد جهت دستگاههای کارت خوان
 • صندوق اتوماتیک جهت تفکیک صندوق و پذیرش
 • امکان تنظیم قبض ها در سایز , اندازه , شکل و آیتم های دلخواه توسط کاربران
 • نوبت دهی با امکان صدور قبض و گزارشات نوبت دهی جهت پزشکان
 • نوبت دهی با توجه به شیفت پزشک و پیشنهاد اولین نوبت خالی پزشک در شیفت مربوطه
 • تائیدیه صندوق جهت بستن حساب ها در پایان هر دوره
 • تائیدیه و وصول چک ها در زمان سررسید چک
 • تائیدیه خدمات جهت جلوگیر از حذف و ویرایش خدمات مورد تائید
 • گزارشات کارکرد پزشک , صندوق , آمار کارکرد , گزارشات ویرایشات کاربران , گزارش اختلاف حساب کاربران , ....
 • امکان تهیه دیسکت و ویرایش نسخ بدون ارتباط با بخش پذیرش
 • امکان تهیه گزارشات بیمه و سازمانهای طرف قرارداد
مطب نگارش 3
 
 • تعریف کاربران در گروه های مدیریت , کاربران ارشد , کاربر پذیرش , کاربران صندوق , حسابداران
 • سطوح دسترسی فرمها جهت گروه های کاربران
 • سطوح دسترسی گزارشات جهت هر فرم
 • پشتیبان گیری دستی و پشتیبان گیری اتوماتیک در هارد External
 • تعریف پزشک , لابراتوار , پزشکیار و معرف ها
 • تعریف خدمات درمانگاهی در دو سطح گروه و زیر گروه
 • تعریف سازمان های بیمه گر و سازمانهای طرف قرارداد
 • تعریف مبالغ سرویس با توجه به تعرفه سازماهای طرف قرارداد و تعریف درصد پزشک جهت هر خدمت
 • تعریف شیفتهای کاری (صبح , عصر ,شب)
 • تعریف شیفتهای نوبت دهی با توجه به روزهای هفته و شیفتهای کاری و تفکیک رنگ در یک شیفت
 • تشکیل پرونده خانواگی و تخصصی جهت هر بیمار
 • تشخیص و طرح درمان
 • ارائه خدمات همراه با تخفیف و مبالغ مازاد و کسورات پزشکیاران و یا لابراتوارها و ...
 • صندوق دستی با قابلیت تفکیک جهت دستگاههای Pos و تعریف انواع وجه نقد جهت دستگاههای کارت خوان
 • صندوق اتوماتیک جهت تفکیک صندوق و پذیرش
 • امکان تنظیم قبض ها در سایز , اندازه , شکل و آیتم های دلخواه توسط کاربران
 • نوبت دهی با امکان صدور قبض و گزارشات نوبت دهی جهت پزشکان
 • نوبت دهی با توجه به شیفت پزشک و پیشنهاد اولین نوبت خالی پزشک در شیفت مربوطه
 • تائیدیه صندوق جهت بستن حساب ها در پایان هر دوره
 • تائیدیه و وصول چک ها در زمان سررسید چک
 • تائیدیه خدمات جهت جلوگیر از حذف و ویرایش خدمات مورد تائید
 • گزارشات کارکرد پزشک , صندوق , آمار کارکرد , گزارشات ویرایشات کاربران , گزارش اختلاف حساب کاربران , ....
 • امکان کنترل سقف های بیمه
 • امکان مشخص کردن سقف خانوادگی
 • امکان استفاده از بیمه های مکمل
 • امکان تهیه دیسکت و ویرایش نسخ بدون ارتباط با بخش پذیرش
 • امکان تهیه گزارشات بیمه و سازمانهای طرف قرارداد
 • سیستم ارسال پیامک اتوماتیک جهت اتصال به سیستم نوبت دهی , کارکرد پزشکان , پیشنهادی های بعد از درمان و سیستم انتقادات و پیشنهادات و همچنین پیام رسانی گروهی و سیستم پاسخوگوی خودکار
 • سیستم الصاق تصویر با امکان اتصال اتوماتیک و دستی به دستگاههای دارای خروجی تصویر و همچنین اتصال اتوماتیک به اسکنرهای گرافی و دارای سیستم مانیتورینگ پزشک به صورت لمسی یا معمولی جهت مشاهده تصاویر توسط پزشک و بیمار با وضوح و کیفیت بالا و سیستم ویرایش تصویر
 • سیستم جزئیات تخصصی درمان و پرونده الکترونیک بیمار جهت ورود اطلاعات تخصصی درمان و سیستم شبیه ساز پرونده تخصصی دستی جهت حذف پرونده دستی و بدست آوردن آمارها از سیستم تخصصی درمان و همچنین ایجاد بخش های غیر تخصصی مانند دفترچه تلفن , سیستم ثبت هزینه ها و ... با قابلیت اتصال به سیستم پیامک و همچنین قابلیت استفاده از سیستم طراحی گزارشات جهت ساخت گزارشات تخصصی و آماری