* ضروری
 

لطفا كليه اطلاعات درخواستي در فرم استخدامي را بصورت كامل تكميل نموده تا پس از بررسي توسط واحد گزينش شركت براي مراجعه حضوري با شما تماس گرفته شود.


1-مشخصات شناسنامه اي

* نام و نام خانوادگی :
* سال تولد :
نام پدر :
شغل پدر :
* محل تولد :
* شماره شناسنامه :
محل صدور :
* وضعیت نظام وظیفه :
نام و نام خانوادگی همسر :
شغل همسر :
تعداد فرزند :
آیا تا کنون بیمه بوده اید ؟ :
 

2 - سوابق بيمه

از تاریخ :
تا تاریخ :
* نشانی محل سکونت :
* تلفن منزل :
* همراه : :
* تلفن برای تماس ضروری :
 

3-سوابق آموزشی 

دوره های آموزشی :
لطفا نام دوره ،مدت دوره و نام آموزشگاه را ذکر کنید.
 

4-سوابق شغلی 

* سابقه شغلی :
ذکر نام شرکت یا موسسه ،سمت،مدت اشتغال،آخرین حقوق دریافتی،آدرس و تلفن و علت ترک شغل الزامی میباشد.
 

5-اطلاعات تخصصی 

- ميزان آشنايي با نرم افزارهای اداری (Office) :


- ميزان آشنايي با اينترنت :


- میزان آشنایی با قطعات سخت افزاری :


- میزان آشنایی با زبان انگلیسی :


با كدام نرم افزارهای گرافیکی آشنايي داريد؟ :
با كدام نرم افزارهای برنامه نویسی آشنايي داريد؟ :
درچه زمینه های ديگري مهارت و تخصص دارید؟ :
آیا از دخانیات استفاده می کنید ؟ :
* 6- میزان حقوق پیشنهادی :
 

بدینوسیله متعهد می گردم که اطلاعات مذکور در این پرسشنامه از هر جت حقیقت دارد.

 

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/domains/shayangostar.com/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/domains/shayangostar.com/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/domains/shayangostar.com/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/domains/shayangostar.com/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/domains/shayangostar.com/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/domains/shayangostar.com/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/domains/shayangostar.com/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/domains/shayangostar.com/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839