لطفا برای سفارش خرید کالا فرم را به صورت دقیق تکمیل نمایید.

* ضروری
کدپستی :
* کد شهر محل سکونت :
* تلفن :
* شماره همراه :
* کالای درخواستی :
توضیحات :
شماره فیش واریزی :
مبلغ واریزی :
 

شماره حساب   0101184301001   سپهر بانک صادرات ، بنام شرکت شایان فراز گستر


جهت اطلاع از دیگر شماره حساب ها و شماره كارتهای بانكي شرکت شایان گستر به قسمت " ارتباط با شایان گستر " در سایت مراجعه کنید.

 

 

* *زمان حضور در محل : :