در صورت تمايل به اخذ نمايندگي اين فرم را بصورت دقيق تكميل فرمائيد.

* ضروری
* نام شرکت :
* زمینه فعالیت :

تاریخ تاسیس شرکت :
* تاریخ ثبت شرکت :
سرمایه ثبت شده شرکت :
* نام استان :
* نام شهر :
* کد شهر :
* تلفن تماس :
* شماره تلفن همراه :
* نمابر (Fax) :
آدرس وب سایت :
آدرس ایمیل :
* آدرس :
نوع مجوز :
دسترسی به اینترنت پرسرعت :
میزان شهرت نام تجاری در شهر :


تعداد تقریبی مشتریان فعلی شرکت :
* - تعداد اعضای هیئت مدیره :
لطفا نام و نام خانوادگی اعضا را نیز ذکر کنید.
* نام مدیر عامل همراه با تحصیلات/سن/سابقه کار :
* نام محصولات ارائه شده در بازار :
جنس مشتریان شرکت :
نوع مشتریان شرکت :


میزان آشنایی پرسنل فروش با فنون مذاکره :


میزان آشنایی پرسنل با سیستم های یکپارچه :

* علت تمایل آن شرکت جهت همکاری با شایان گستر :


لطفا نظرات خود را به صورت صریح اعلام نمایید :
* در چه قسمتی هایی آماده ی همکاری هستید :
* در چه سیستم هایی مایل به همکاری هستید :


* سوابق کاری و پروژه های انجام شده توسط شرکت :
ارسال رزومه :
* کارشناس فنی شرکت مسلط بکدام مباحث می باشد :
* گستره جغرافیایی مورد نظرجهت فروش وبازاریابی :
لطفا نام شهرهای مورد نظر را ذکر کنید :
* برنامه تبلیغات :
راهکارهای پیشنهادی جهت جذب مشتری
میزان ارتباط با سازمان ها و ارگان ها :
لطفا علت را توضیح دهید.
فایل امضا و مهر شرکت :